Category: Gujarat Pakshik

GUJARAT PAXIK ISSUE -15

ગુજરાત સરકારના માહિતી વિભાગ દ્વારા દર પંદર દિવસે ગુજરાત સરકારની મહત્વની પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ તથા વિકાસલક્ષી બાબતોની માહિતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી સાહિત્ય બની રહે છે.  આ અંક ડાઉનલોડ...

Read More

GUJARAT PAXIK ISSUE 14 – 16 JULY 2020

ગુજરાત સરકારના માહિતી વિભાગ દ્વારા દર પંદર દિવસે ગુજરાત સરકારની મહત્વની પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ તથા વિકાસલક્ષી બાબતોની માહિતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી સાહિત્ય બની રહે છે.  આ અંક ડાઉનલોડ કરવા...

Read More

ગુજરાત પાક્ષિક – અંક -૧૩ (તા.૦૧.૦૭.૨૦૨૦)

ગુજરાત સરકારના માહિતી વિભાગ દ્વારા દર પંદર દિવસે ગુજરાત સરકારની મહત્વની પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ તથા વિકાસલક્ષી બાબતોની માહિતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી સાહિત્ય બની રહે છે.  આ અંક ડાઉનલોડ કરવા...

Read More

ગુજરાત પાક્ષિક (અંક -૧૨) (તા.૧૬.૦૬.૨૦૨૦)

ગુજરાત સરકારના માહિતી વિભાગ દ્વારા દર પંદર દિવસે ગુજરાત સરકારની મહત્વની પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ તથા વિકાસલક્ષી બાબતોની માહિતી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી સાહિત્ય બની રહે છે.  આ અંક ડાઉનલોડ કરવા...

Read More
Loading